Informacije i saveti

APR izdaje izvode i potvrde o stvarnim vlasnicima
18. februar 2021. godine

APR izdaje izvode i potvrde o stvarnim vlasnicima za potrebe poslovanja privrednih subjekata

Detaljnije
Obaveštenje o odlaganju dugovanog poreza i doprinosa
18. februar 2021. godine

Obaveštenje o odlaganju dugovanog poreza i doprinosa dostavljeno obveznicima u poresko sanduče na portalu Poreske uprave

Detaljnije

060 53 53 514