Usluge

Usluge

Ukoliko se odlučite za naše usluge dobijate:

 • Vrhunske, precizne i ažurne knjigovodstvene usluge
 • Vrhunsko poresko savetovanje
 • Obračun PDV-a
 • Zastupanje pred organima Poreske uprave
 • Prijave, odjave radnika kao i pripremu svih ugovora i obrazaca vezanih za radne odnose
 • Obračun zarada i naknada zarada
 • Izradu M-4 obrazaca, PPP obrazaca
 • Upis radnog staža
 • Korespodenciju sa Poreskom Upravom
 • Odgovornost za poveren posao
 • Pouzdanost, ljubaznost
 • Korektne cene naših usluga

Prethodno navedeno je samo deo posla koji obavljamo za naše klijente i sve u cilju zadovoljenja potreba istih.

060 53 53 514